Vrednost isporučenih reči.

Reči imaju različitu težinu. Količina slova i njihova veličina, nisu isto što i težina. Ne mogu se meriti na vagi kao ostala roba. U zavisnosti kako se upotrebi, ista reč može imati različitu vrednost. Zato ne postoji cenovnik usluga, već se unapred dogovara u svakom konkretnom slučaju. Jer merna jedinica je kvalitet koji rečima daje moć.
Reči su moćne​

Reči mogu potpuno izmeniti životni tok. Zato je potrebno shvatiti koliko su ozbiljan proizvod. A što je najvažnije, ne postoji osoba u čijem životu ne igraju važnu ulogu. Od njih nekada zavisi uspon ili pad, pa čak i sam život.

Ovo je roba koja nema ograničen rok upotrebe. Naprotiv. Možda će vremenom neki sadržaj ili neke reči postati i vrednije. Nekom neprocenjive, jer reči su moćnije od stvarnosti i vremena u kojima se pišu.

Za dobar tekst, nije dovoljna pismenost. Neophodna je kvalitetna misao da bi rečenice dobile sadržaj. A da bi sadržaj bio i zanimljiv, potrebne su ideje! Zato i otvaramo vrata prodavnice reči. Jer ćemo svaki dan pripremati sveže i nove reči. A vi ćete birati ili naručivati baš ono što vama treba. Od jednostavnog teksta do magije.

Mi pišemo za Vas. Trenutkom kupovine, vi postajete vlasnik reči! Vi dobijate moć da ih upotrebite!
Usmena reč ima posebnu snagu. Uverite se na našim autentičnim Edukativnim programima. Oktrićemo vam tajne kako pravim i ispravnim putem da stignete do poslovnog uspeha i ličnog zadovoljstva.

A posebnu radost nam predstavlja poklanjanje reči, kao i igra rečima.

Pažljivo pogledajte šta se sve nalazi u čarobnim odajama naše jedinstvene prodavnice.

Dobro došli!

Pratite nas:

kontakt

Naši prijatelji