Knjiga je jedan od načina da
trajete duže od sopstvenog života

Da li ste ponekad pomislili da su Vam se u životu izdešavale takve stvari da bi bile zanimljiv sadržaj romana? Možda Vaše poslovno iskustvo zaslužuje da bude trajno zabeleženo u formi knjige.

Vi ste autori, mi pišemo Vaš roman, biografiju, poslovnu filozofiju, zbirku priča ili bilo koji drugi sadržaj u formi knjige.

Ako imate nekog u okruženju kome želite da poklonite istinsku vrednost, ili ukoliko neko predstavlja takvu vrednost da zaslužuje da se o tome ostavi pisani trag, razmislite da li je pravi trenutak da se napiše knjiga.

Svoju prvu knjigu napisala sam ćerki povodom njenog tridesetog rođendana. Sadrži 30 priča o dešavanjima iz njegnog života, moja sećanja, razmišljanja i emocije,a u skladu sa tim ilustrovana je sa posebnom pažnjom. Kada je otvorila ukrasni papir i ugledala svoju fotografiju na tvrdom povezu knjige sa naslovom “NEMOGUĆE JE MOGUĆE”, nije mogla da poveruje da drži jedini i jedinstveni primerak knjige u kojoj je ona glavna junakinja.

Ako želite da nadvladate vreme, naručite da Vam napišemo knjigu u koju ćete smestiti svoje ideje, želje, osećanja. To je način da trajete duže i od sopstvenog života.

Pratite nas:

kontakt

Naši prijatelji