Važno je šta ćete reći,
ali i način kako ćete to izgovoriti

Od zdravice koju ste u prilici da držite na venčanju ili drugom lepom događaju do govora kojim treba da ostavite utisak na skupu (prilikom dobijanja nagrada i priznanja, povodom otvaranja novog poslovnog prostora, press konferencija i drugih javnih nastupa), svaka izgovorena reč je važna.

Nikada ne znate ko će je čuti. Budite svesni da svaka vaša reč može ostaviti pozitivan ili negativan utisak na prisutne. Najgora situacija je ako izazove potpunu ravnodušnost.

Pored pisanja govora, vršimo i pripremu za javni nastup. Važno je šta ćete reći, ali i način kako ćete izgovoriti.
Neka se o vašem govoru priča i prepričava.

Pratite nas:

kontakt

Naši prijatelji